AGENDA

 

Joure – Peter en Hoite Slagter

De bijbelsudies te Joure staan – ONDER VOORBEHOUD – geplanned op de navolgende data:

donderdag 4 februari 2021 (Peter)

donderdag 4 maart 2021 (Peter)

donderdag 25 maart 2021 (Hoite)

Adres: Evang. Centrum de Brug, Brugstraat 3 te JOURE.

Zie ook de  “HOME” pagina.

 

Leek – Sebastiaan de Graaf

De bijbelsudies in Leek gaan helaas voorlopig in 2020 NIET DOOR!!

Het is niet verantwoord om de studies in de huidige vorm door te laten gaan en onnodige risico’s te nemen. Hopelijk heeft u hier begrip voor …..


Adres: Dorpshuis de Til, Tolberterstraat 36, te LEEK. 

(info:  050-5019789)

Zie ook  de “HOME” pagina

 

 Recent nieuw ingevoerd : Overzettingen van gesproken bijbelstudies van D. van Zuylekom:Het leven van Izaak